^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.angielski-przedszkole.pl
§1
Określenie Sprzedawcy
1. Właścicielem Sklepu jest:
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
z siedzibą w 00-672 Warszawa, ul. Piękna nr 68
NIP: 524-24-95-143
REGON: 15690013
Tel. +48 607 616 703
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod nr. 0000199402
Adres korespondencyjny:
Michał Bednarski
Legionów Polskich 28/37
32-700 Bochnia
§2
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)
3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na aukcjach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.
§3
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu;
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
5. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
 Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres.
8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
9. Sklep po odnotowaniu płatności udostępnia odnośnik umożliwiający pobranie publikacji w formacie PDF.
10. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
§4
Płatności
1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:
 płatność elektroniczna za pośrednictwem DialCom24 sp. z o.o. (elektroniczna).
2. Dostawa odbywa się drogą elektroniczną. Sklep nie pobiera dodatkowych opłat za dostawę drogą elektroniczną.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar.
§5
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła udostępnia po sfinalizowaniu zamówienia (odnotowaniu płatności).
2. Termin udostępnienia wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
3. Udostępnienie towaru odbywa się automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty za pośrednictwem systemu DialCom24 sp. z o.o.
4. Udostępnienie odbywa się automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty za pośrednictwem systemu DialCom24 sp. z o.o..
5. W uzasadnionych przypadkach czas wysyłki może zostać wydłużony. Szczególnie gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. W takich przypadkach zamówienia są realizowane przez pracownika Sklepu w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00 drogą emailową.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z przyczyny Klienta/Przedsiębiorcy. W szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres email.
7. Klient/Przedsiębiorca otrzymuje odnośnik do pobrania zakupionej publikacji. Klient/Przedsiębiorca zobowiązany jest do pobrania, oraz zapisania zakupionego pliku na dysku twardym (bądź innym nośniku).
8. Sklep automatycznie usuwa możliwość ponownego pobrania publikacji po jednokrotnym kliknięciu w odnośnik.
9. Klient/Przedsiębiorca w ciągu 24 miesięcy od zakupu może zwrócić się do Sklepu z prośbą o ponowne wysłanie zakupionych publikacji. Publikacje są wysyłane na adres email podany przy Zamówieniu. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek widocznej, jasnej, nie budzącej wątpliwości pomyłki w podanym adresie email.
§6
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/ Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/ Przedsiębiorca winien odesłać towar:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/ Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/ Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw (jeżeli występują) ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszta wysyłki towaru.
5. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
6. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
7. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
 wymiany towaru na nowy;
 naprawy towaru;
 obniżenia ceny;
 odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
 łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 charakter wady – istotna czy nieistotna;
 to, czy towar był wcześniej reklamowany.
9. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
§7
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Klient zwraca towar na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
6. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
 dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
8. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
§8
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§10
Środki techniczne
1. Klient/Przedsiębiorca po dokonaniu płatności otrzymuje odnośnik do pobrania zamówionego produktu.
2. Wszystkie publikacje sprzedawane poprzez Sklep są dostarczane do Klienta/ Przedsiębiorcy w formie elektronicznej.
3. Wszystkie publikacje sprzedawane poprzez Sklep są dostarczane do Klienta/ Przedsiębiorcy w formacje PDF. Klient/ Przedsiębiorca do odczytu musi posiadać zainstalowany program umożliwiający podgląd plików PDF. Sklep zaleca korzystanie z darmowego programu Acrobat Reader (do pobrania ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/ ).
4. Każda publikacja sprzedawana poprzez Sklep jest sprawdzana pod względem poprawności wyświetlania, kompatybilności i ewentualnych błędów w programie Acrobat Reader (do pobrania ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/ ).
5. Sklep gwarantuje, że publikacja będzie wyświetlana poprawnie w programie Acrobat Reader w wersja późniejszych niż 9.0.
6. Sklep nie ogranicza możliwości odczytu zakupionych publikacji. Odczyt jest możliwy na każdym urządzeniu posiadającym oprogramowanie potrzebne do otwarcia pliku PDF (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie itp.).
§11
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
§12
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Michał Bednarski
Legionów Polskich 28/37
32-700 Bochnia
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________
Załącznik nr 2
FORMULARZ REKLAMACYJNY
Michał Bednarski
Legionów Polskich 28/37
32-700 Bochnia
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:
1. _________________________________________________
Data wykrycia wady: _______________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klient:_______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Informacje dodatkowe:_________________________________________________
Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________

Copyright © 2013. Angielski dla Przedszkolaków Rights Reserved.