^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Lekcja szósta

                                                              LEKCJA NR 6  [ Wyposażenie sali ]

 

Objectives:  Nauczenie słów związanych z przedmiotami w klasie, przyimki  , ”on”, ”under” ,”behind

Procedure 1:  Powitanie!  Powtórzenie piosenek, wierszyka „point to the window

Procedure 2:  Powtórzenie czynności  TPR . Dodajemy  „point to the desk”,” point to the chair”, “point to the shelves “,” point to the blackboard

Procedure 3:  Stosujemy  jedną z technik z wykorzystaniem kart prezentacyjnych

Procedure 4:  Wykorzystujemy jedną z zabaw ruchowych w celu utrwalenia słownictwa na przykład „Run to/ Go to

T: Go to the chair -  dzieci podchodzą do krzesła

T: Run to the desk etc.  – dzieci podchodzą do biurka

T: Touch the blackboard – dzieci dotykają tablicę

Procedure5:   Prosimy aby każdy z uczniów wybrał sobie krzesło oraz staną za nim. Używając  gestów tłumaczymy znaczenie  słów:  ”on”,”under”,”behind

 

Procedure6:  T:  On the chair  - dzieci siadają na krześle

                         T:  Under  the chair – dzieci wchodzą pod krzesło i stają za krzesłem

                         T:  Behind the chair – dzieci powtarzają

 Zabawa sprawia dzieciom dużą frajdę więc można ją powtarzać wiele razy na lekcjach powtórzeniowych 

Procedure 7:  Zabawa ruchowa

Procedure 8:  Piosenka na pożegnanie

Copyright © 2013. Angielski dla Przedszkolaków Rights Reserved.